Koncerter 2019

3. februar kl. 16.00 i Helleruplund Kirke
24. februar kl. 16.00 i Lyng Kirke (v/ Fredericia)
27. februar kl. 19.00 i Østerhåb Kirke (Horsens)
6. marts kl. 19.30 i Glim Kirke
10. marts kl. 16.00 i Dyrup Kirke (v/ Odense)
13. marts kl. 19.00 i Rinkenæs Korskirke
14. marts kl. 19.30 i Sct. Nicolai Kirke, Aabenraa
20. marts kl. 19.00 i Romdrup/Klarup Sognegård
21. marts kl. 19.00 i Jernved Kirke
27. marts i Hørning Kirke (konfirmandgudstjenester)
29. marts kl. 18.00 i Svenska Margaretakyrkan, Oslo
(som en del af Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival)
9. juni kl. 15.00 i Ballum Kirke (med Billund Pigekantori)
12. juni kl. 19.00 i Billund Kirke (med Billund Pigekantori)
7. oktober kl. 20.00 i Rødding Frimenighedskirke (arr. Rødding Højskole)
7. november kl. 10.00 i Gl. Haderslev Kirke
1. december kl. 16.00 i Skjern Kirke

Koncerter 2020

2. januar kl. 14.00 i Markuskirken, Aarhus
15. marts kl. 16.00 i Grundfør Kirke (v/ Aarhus)

DenDanskeSalmeduo_DK_2639