Koncerter 2021

5. januar kl. 14.30-16.30 i Risskov sognegård, Aarhus – Aflyst pga. coronavirus
6. januar kl. 19.30 i Ansgar Kirke, Morsø Frimenighed – Aflyst pga. coronavirus
16. januar kl. 16.00 i Herning Kirke – Aflyst pga. coronavirus
17. januar kl. 15.00 i Vor Frelsers Kirke, Horsens – Aflyst pga. coronavirus
18. januar kl. 19.30 på Askov Højskole *) – Aflyst pga. coronavirus
28. februar kl. 19.30 i Christianskirken, Fredericia – Aflyst pga. coronavirus
2. maj kl. 16.00 i Helligåndskirken, Aarhus *) – Aflyst pga. coronavirus
27. juni kl. 14.00 i Sabro Sognegård
13. august kl. 18.00 i Mariekirke – St. Marien Kirche, Flensborg, Tyskland
14. august på Skamlingsbanken (v/ Kolding) – m. Karen Hanne Munk *)
23. august kl. 19.00 i Herning Kirke
27. august kl. 21.00 på Hestlund Efterskole (lukket arr.)
28. august kl. 15.00 i Mariehaven, Ansager (fællessang – “Højskolesangbogen fra A til Å”)
29. august kl. 16.00 i Thisted Kirke
25. september kl. 20.00 i Rødding Frimenighedskirke
26. september kl. 16.00 i Nærum Kirke
7. oktober kl. 19.30 i Helligåndskirken, Aarhus V *)
6. november kl. 13.15-13.40 og kl. 14.15-14.40 på Vestre Kirkegård, Aarhus – Allehelgenskoncert – “De dødes dag”
9. november kl. 19.00 i Grenaa Kirke
11. november kl. 19.30 i Harte Kirke (v/ Kolding)
12. november kl. 20.00 i Gl. Haderslev Kirke (lukket arr.)
25. november kl. 19.00 i Smørum Kirke
1. december kl. 19.30 i Christianskirken, Fredericia
4. december kl. 16.00 i Egernsund Kirke (julekoncert)
5. december kl. 16.00 i Skt. Lukas Kirke, Aarhus (musikgudstjeneste)
16. december kl. 20.00 i Hammer Kirke (9381 Sulsted)

*) Denne koncert er med genforeningstema.

Koncerter 2022

6. januar kl. 14.00-16.00 i Markuskirken, Aarhus (foredragskoncert)
6. januar kl. 19.00 i Ansgarskirken, Øster Jølby, Mors
15. januar kl. 20.10 på Nyborg Strand – KFUM og KFUK Voksenstævne (lukket arr.)
16. januar kl. 15.00 i Vor Frelsers Kirke, Horsens – med vokalensemblet GAIA
17. januar kl. 20.00 på Askov Højskole
20. januar kl. 19.00 i Jungshoved Kirke
30. januar kl. 16.00 i Herlev Kirke
1. februar kl. 14.30-16.30 i Risskov Sognegård (højskoleeftermiddag)
6. marts kl. 15.00 i Hjortshøj Kirke – m/ koret Junior EVE

DenDanskeSalmeduo_DK_2639